Wydruk pochodzi ze strony: https://www.janusz-zemke.pl/szkolne_kluby/_news/10/0/2828/spotkanie_z_europoslem.html

Spotkanie z europosłem

Od 2003 roku, członkowie Szkolnego Klubu Europejskiego działającego od 1999 roku w naszym gimnazjum, współpracują z byłym posłem na Sejm RP, byłym wiceministrem obrony narodowej, a obecnie eurodeputowanym, Panem Januszem Zemke, który odwiedza SKE w sprzyjających okolicznościach.

Tak było na dziesięciolecie działalności SKE, i podobnie stało się, gdy minęło w tym roku 15 lat i skorzystaliśmy z wizyty europosła w inowrocławskiej bazie lotniczej, zapraszając Go do Pakości.Z racji trwającej kampanii wyborczej, niemożliwe było spotkanie na terenie szkoły, stąd wybór padł na Ośrodek Kultury, gdzie w obecności Pani Dyrektor Marioli Szlyfarskiej, młodzież SKE spotkała się z europosłem.

Podczas spotkania zaprezentowaliśmy dorobek klubu europejskiego, zdominowany przez udział w projektach finansowanych lub współfinansowanych przez UE, a realizowanych od blisko 8 lat na terenie naszego gimnazjum.

Warto wiedzieć, że dzięki projektom UE mamy nowocześnie wyposażoną pracownię wiedzy o społeczeństwie, że z udziału w szkolnych projektach unijnych skorzystało lub korzysta ponad 50 uczniów i absolwentów naszego gimnazjum. Uczestnicy szkolnych projektów UE odnoszą sukcesy zdobywając nagrody i wyróżnienia za aktywność, biorą udział w konferencjach naukowych na terenie uczelni Poznania, Wybrzeża, Bydgoszczy, Torunia uczestniczyli w obozach naukowych, wyjazdach studyjnych. Mogą realizować swoje hobby i zainteresowania, edukując się ku Europie, Unii Europejskiej oraz przedsiębiorczości, uczą się pracy zespołowej, mają dostęp do olbrzymich zasobów naukowych i lingwistycznych SuperMemo.

Pan Janusz Zemke po wysłuchaniu informacji, pogratulował Pani Dyrektor aktywnych uczniów i udziału w projektach. Pozytywnie ocenił działalność SKE, zachęcił do utrzymywania działalności klubu. Podzielił się swoimi obserwacjami dotyczącymi edukacji europejskiej i współpracy z młodzieżą, którą systematycznie zaprasza na staże do swoich biur w Strasburgu, Brukseli i Bydgoszczy oraz na wycieczki do Parlamentu UE.Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali tego, co poseł mówił o pracy w PE szczególnie w obszarze edukacji młodzieży i dorosłych. Sporą część wystąpienia Janusza Zemke zajęły problemy wykluczenia cyfrowego pokolenia 50+, apelując do gimnazjalistów o pomoc babciom i dziadkom w poznawaniu tajemnic komputerów i Internetu. Zwracając się do Pani Marioli Szlyfarskiej zapewnił o możliwości pomocy w zorganizowaniu na terenie gimnazjum pracowni internetowej, z której mogliby korzystać uczniowie i ich dziadkowie, rodzice…

Po zakończeniu spotkania, Pan Janusz Zemke wręczył każdemu uczestnikowi spotkania bezpieczny plecak na drobiazgi. Znalazł też chwilę czasu, by porozmawiać z emerytkami spotkanymi w hollu OKiT.

RK
strona Gimnazjum w Pakości

Pakość, maj 2014 r.