Wydruk pochodzi ze strony: https://www.janusz-zemke.pl/praca_w_pe/_news/7/0/48/czlonkostwo_w_trzech_komi.html

Członkostwo w trzech komisjach PE

W ósmej kadencji Parlamentu Europejskiego poseł Janusz Zemke będzie pracował w komisjach:

1. Komisji Transportu i Turystyki (TRAN) – członek

2. Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony (SEDE) – członek

3. Komisja Spraw Zagranicznych (AFET) – zastępca członka.

***

Poseł Janusz Zemke w kadencji 2009-2014 pracował w trzech komisjach Parlamentu Europejskiego:

1. Komisja Spraw Zagranicznych (AFET) – zastępca członka
    
     2. Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony (SEDE) – członek

Komisja ma uprawnienia w zakresie:

• wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB) oraz europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony (EPBiO). W tym zakresie komisję wspiera podkomisja do spraw bezpieczeństwa
i obrony;
• stosunków z innymi instytucjami i organami UE, z ONZ oraz
z innymi organizacjami międzynarodowymi i zgromadzeniami międzyparlamentarnymi w sprawach objętych w zakresie jej kompetencji;
• wzmocnienia stosunków politycznych z krajami trzecimi,
w szczególności z krajami leżącymi w bezpośrednim sąsiedztwie Unii, poprzez szeroko zakrojone programy współpracy i pomocy lub poprzez porozumienia międzynarodowe, takie jak porozumienia stowarzyszeniowe i umowy o partnerstwie;
• otwierania, monitorowania oraz finalizowania negocjacji dotyczących przystąpienia państw europejskich do Unii;
• kwestii dotyczących praw człowieka, ochrony mniejszości
i promowania wartości demokratycznych w krajach trzecich. W tym zakresie komisję wspiera podkomisja do spraw praw człowieka. Posłowie z innych komisji i organów kompetentnych w tym zakresie są zapraszani do uczestnictwa w posiedzeniach tej podkomisji,
z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów.
Komisja ta zapewnia koordynację prac wspólnych komisji parlamentarnych i parlamentarnych komisji do spraw współpracy, jak też delegacji międzyparlamentarnych, delegacji ad hoc i misji obserwacji wyborów objętych zakresem jej kompetencji.

3. Komisja Transportu i Turystyki (TRAN) – zastępca członka

Komisja ma uprawnienia w zakresie:

1. środków dotyczących rozwoju wspólnej polityki transportu kolejowego, drogowego, śródlądowego, morskiego i powietrznego,
a zwłaszcza:
a) wspólnych reguł dotyczących transportu w ramach Unii Europejskiej,
b) tworzenia i rozwoju sieci transeuropejskich w sektorze infrastruktury transportu,
c) świadczenia usług transportowych i stosunków z krajami trzecimi w dziedzinie transportu,
d) bezpieczeństwa transportu,
e) stosunków z międzynarodowymi organizacjami do spraw transportu;
2. usług pocztowych;
3. turystyki.

Ponadto Janusz Zemke realizuje swe poselskie zadania
w dwóch delegacjach:

• Delegacja do spraw stosunków z Australią i Nową Zelandią
• Delegacja do spraw stosunków z Białorusią

Wizytówka posła na stronie Parlamentu Europejskiego: TUTAJ