Wydruk pochodzi ze strony: https://www.janusz-zemke.pl/inicjatywy_regionalne/_news/8/0/3304/stazysta_w_torunskim_biur.html

Stażysta w toruńskim biurze posła

W toruńskim biurze posła Janusza Zemke odbywa swój europejski staż studencki ŁUKASZ BARTNICKI.


 

Łukasz Bartnicki jest studentem kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, studiów II stopnia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Od kilku lat jest aktywnie zaangażowany w działalność organizacji lewicowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Interesuje się historią, sportem oraz szeroko rozumianymi zagadnieniami bezpieczeństwa Polski.

bk, 6 października 2015 r.