Wydruk pochodzi ze strony: https://www.janusz-zemke.pl/_staze/_news/13/0/134/staze_i_wizyty_naukowe__b.html

Staże i wizyty naukowe
w Parlamencie Europejskim

Pragnąc wnieść swój wkład w rozwój edukacji europejskiej i szkolenie zawodowe oraz umożliwić obywatelom poznanie zasad funkcjonowania instytucji, Parlament Europejski oferuje różne rodzaje staży i „wizyt naukowych” w Sekretariacie Generalnym PE oraz w innych instytucjach europejskich.

Staże mogą być płatne lub niepłatne i wyróżnia się ich następujące rodzaje: opcja ogólna, opcja dziennikarska, staże dla tłumaczy pisemnych i (w bardzo ograniczonym zakresie) staże dla tłumaczy ustnych.
Staże opcja ogólna lub opcja dziennikarska (stypendia im. Roberta Schumana)
Staże niepłatne
Staże płatne dla osób niepełnosprawnych
Staże płatne dla tłumaczy pisemnych
Staże niepłatne dla tłumaczy pisemnych
Staże dla tłumaczy ustnych
Staże w innych instytucjach europejskich
Wizyty naukowe w PE
Kontakt