Wydruk pochodzi ze strony: https://www.janusz-zemke.pl/_regulaminstaz/_news/26/0/1791/regulamin_stazy_i_praktyk.html

Regulamin staży i praktyk studenckich

W biurach i punktach informacyjnych posła Janusza Zemke na terenie województwa kujawsko-pomorskiego realizowany jest program europejskich staży i praktyk studenckich.