Wydruk pochodzi ze strony: https://www.janusz-zemke.pl/_prezydencja/_news/21/0/914/sld_o_priorytetach_polski.html

SLD o priorytetach polskiej prezydencji w UE

Zdaniem przedstawicieli Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Polsce potrzebna jest debata na temat priorytetów przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej, które będzie miało miejsce w drugiej połowie 2011 roku.

– Jesteśmy jedynym krajem w UE, który przed tak ważnym wydarzeniem, jak prezydencja nie prowadzi żadnej poważnej debaty politycznej. Prosiliśmy, aby było stanowisko rządu, abyśmy mogli o nim rozmawiać, dyskutować o najważniejszych celach – powiedział Grzegorz Napieralski, przewodniczący SLD podczas konferencji prasowej w Sejmie.

Lider SLD zapowiedział, że Sojusz będzie organizował debaty w sprawie polskiego przewodnictwa, jeśli nie w parlamencie, to poza nim.

Obecny na konferencji były premier RP Leszek Miller zwrócił uwagę, że w lipcu 2010 roku było sześć priorytetów dla prezydencji i – w jego ocenie – były one dość konkretne.

– Kilkanaście dni temu rząd przyjął nową listę. Ogranicza się do trzech punktów – integracja jako źródło wzrostu, bezpieczna Europa i Europa korzystająca na otwartości – powiedział Miller.

Zdaniem byłego szefa rządu gabinet Donalda Tuska idzie w kierunku zmniejszenia liczby priorytetów przewodnictwa Polski i nadania im bardzo wysokiego poziomu ogólności. – Tak, aby każde zaniechanie i każde działanie mogło być zinterpretowane jako sukces rządu – podkreślił.

– Ogólnikowość priorytetów może spowodować, że będzie to wydarzenie eklektyczne i nijakie – powiedział Miller.

Zdaniem byłego premiera lista priorytetów powinna być uzupełniona o pięć ważnych problemów takich jak: dalsza integracja europejska, budowa gazowego centrum tranzytowego w naszym kraju, zmiana kryteriów z Maastricht, na podstawie których kraje członkowskie UE przystępują do strefy euro, wspólna polityka badań i rozwoju oraz polityka europejska wobec przemian na kontynencie Afrykańskim.

(www.sld.org.pl, Warszawa, 1 kwietnia 2011 r.)

A oto na planszach, przygotowanych przez Instytut Europeistyki, którym kieruje Leszek Miller, najważniejsze uwagi do prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej: