Wydruk pochodzi ze strony: https://www.janusz-zemke.pl/_prezydencja/_news/21/0/840/program_przygotowan_do_po.html

Program przygotowań do polskiej Prezydencji

W styczniu 2009 roku polski rząd przyjął Program Przygotowań Rzeczypospolitej Polskiej do Objęcia i Sprawowania Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej, który wyznaczył ramy naszych przygotowań do Prezydencji w Unii. Jego opracowanie i przyjęcie oznaczało bardzo ważny krok dla realizacji tego szczególnego przedsięwzięcia.

Program Przygotowań Rzeczypospolitej Polskiej do Objęcia i Sprawowania Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej obejmuje zarówno działania na płaszczyźnie politycznej, a więc określenie priorytetów i kierunków polskiego Przewodnictwa oraz kryteria i mechanizm ich wyznaczania, jak i przygotowania logistyczne.

•Program Przygotowań Rzeczypospolitej Polskiej do Objęcia i Sprawowania Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej

www.prezydencjaue.gov.pl