Wydruk pochodzi ze strony: https://www.janusz-zemke.pl/_poradnik/_news/18/4/4804/interpelacja_27515_w_sejm.html

Interpelacja 27515 w Sejmie RP

13.11.2018 Na stronach Sejmu RP opublikowana została interpelacja nr 27515 do ministra - członka Rady Ministrów, koordynatora służb specjalnych w sprawie wysoce niepokojących następstw przyjęcia przez Sejm RP tzw. drugiej ustawy dezubekizacyjnej dla funkcjonowania służb specjalnych RP.

Zgłaszający: Agnieszka Kołacz-Leszczyńska, Tomasz Siemoniak, Izabela Katarzyna Mrzygłocka
Data wpływu: 30-10-2018

Szanowny Panie Ministrze,
w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (tzw. ustawy dezubekizacyjnej), wobec pozytywnie zweryfikowanych funkcjonariuszy pełniących następnie służbę po 30 lipca 1990 roku w Urzędzie Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, uprzejmie proszę o ustosunkowanie się do następujących problemów, które naszym zdaniem wymagają wyjaśnienia:

1. Jaką liczbę funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu zmuszono do opuszczenia tych służb i przejścia na emerytury w latach 2015-2018?

2. W jaki sposób na bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne państwa polskiego oddziaływała sytuacja będąca bezpośrednim następstwem przyjętej drugiej ustawy "dezubekizacyjnej", a także jakie zagrożenie stworzyła likwidacja na terenie Polski delegatur Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego?

3. Jaki wpływ ma ta polityka na bezpieczeństwo państwa polskiego w zakresie międzynarodowej wymiany bilateralnej (służba-służba) i multilateralnej?

4. Czy dotychczasowi sojusznicy prowadzą nadal wymianę informacyjną z Agencją Wywiadu i Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego i czy realizowane są wspólne operacje, szczególnie w kontekście ujawnienia przez IPN danych personalnych oficerów UOP, AW, ABW?

5. Jaki wpływ na funkcjonariuszy pełniących aktualnie służbę w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu ma nieprzestrzeganie przez rząd fundamentalnej w całym świecie zasady bezwzględnej lojalności oficera wobec państwa i państwa wobec oficera?

***