Wydruk pochodzi ze strony: https://www.janusz-zemke.pl/_poradnik/_news/18/2/4877/informacja_o_zamierzonych.html

Informacja o zamierzonych działaniach europosłów S&D ws. zapobieżenia skutkom ustawy represyjnej z 2016 r.

24.01.2019 Poseł Janusz Zemke poinformował kierownictwo SLD oraz FSSM RP o zamierzonych dalszych działaniach europosłów S&D ws. przeciwdziałania skutkom przepisów ustawy represyjnej z 2016 r., pozbawiającej świadczeń emerytalnych i rentowych znaczne grono emerytów mundurowych.

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

W związku z pytaniami dotyczącymi działań Komisji Europejskiej mających na celu przeciwdziałanie na poziomie Unii Europejskiej – przepisom ustawy represyjnej, pragnę przekazać poniższą informację.

9 stycznia br. wystąpiliśmy (wraz z K. Łybacką i B. Liberadzkim) do komisarz V. Jourovej z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie zgłoszonych przez nas zastrzeżeń, że przyjęte regulacje krajowe w poważny sposób naruszają prawo Unii i zobowiązania traktatowe ciążące na państwach członkowskich (zakazujące m.in. stosowania praktyk dyskryminujących w zakresie zatrudnienia i pracy), a ponadto są sprzeczne z - fundamentalną w porządku prawnym UE - zasadą praworządności, gdyż w sposób arbitralny, na zasadzie ślepego wprowadzenia odpowiedzialności zbiorowej - odebrano dziesiątkom tysięcy osób świadczenia należne im za okres pracy i służby w legalnie działających organach państwa polskiego bez przedstawienia jakichkolwiek zarzutów i udowodnienia indywidulanej winy.

Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy jeszcze od Pani komisarz odpowiedzi. Jesteśmy jednak zdeterminowani i dlatego - w sytuacji, gdy odpowiedz ta nie napłynie w ciągu najbliższego miesiąca, wystąpimy (B. Liberadzki, K. Łybacka, J. Zemke) do przewodniczącego Komisji Europejskiej z dwiema sprawami.

Z pozdrowieniami,

Janusz ZEMKE

Bruksela, 24 stycznia 2019 r.