Wydruk pochodzi ze strony: https://www.janusz-zemke.pl/_poradnik/_news/18/2/4872/wyplata_ekwiwalentu_za_ni.html

Wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop - ciąg dalszy.

22.01.2019 Publikujemy odpowiedź Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Policji z 17 stycznia 2019 roku, na wystąpienie Prezesa ZG SEiRP do Komendanta Głównego Policji z 17 grudnia 2018 roku, w sprawie wyrównania wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

– Pismo ZG SEiRP do komendanta głównego Policji

– Odpowiedź Komendy Głównej Policji na pismo SEiRP


wg. informacji Biura ZG SEiRP