Wydruk pochodzi ze strony: https://www.janusz-zemke.pl/_poradnik/_news/18/2/4857/europoslowie_ponownie_pis.html

Europosłowie ponownie piszą do komisarz V. Jourovej o konkretną reakcję

9.01.2019 Konferencja–wysłuchanie w Parlamencie Europejskim (26 lutego 2018 r.) pt. "Represje wobec emerytowanych funkcjonariuszy policji i żołnierzy w Polsce", wywołały spore zainteresowanie tematem, w tym komisarz ds. sprawiedliwości Very Jourovej z Komisji Europejskiej.

21 czerwca 2018 roku komisarz odniosła się do spraw poruszanych przez polskich reprezentantów środowiska mundurowych na konferencji w Brukseli, zwłaszcza tych pokrzywdzonych represyjną ustawą z grudnia 2016 r.
Odpowiedź, uznająca racje represjonowanych w Polsce, nie zapowiadała jednak żadnych konkretnych reakcji ze strony organów europejskich.
Wskazali na to europosłowie B. Liberadzki, K. Łybacka i J. Zemke w wystosowanym do Very Jourowej liście z datą 11 lipca 2018 r.
Dotąd nie nadeszła żadna odpowiedź od adresatki.

W związku z powyższym europosłowie (przypomnijmy – inicjatorzy lutowego wysłuchania w PE w Brukseli) ponownie napisali do komisarz (8 stycznia 2019 r.), zwracając uwagę, że ich zdaniem – tak bardzo bulwersująca sprawa zapisów ustawy z 2016 r., naruszającej fundamentalny porządek prawny Unii Europejskiej, wprowadzając odpowiedzialność zbiorową, doprowadzając tysiące pokrzywdzonych emerytów do skrajnie trudnej sytuacji życiowej – nie może pozostać bez dalszego biegu i reakcji ze strony Komisji Europejskiej.

Europosłowie wnoszą zatem o ponowne dokładne przeanalizowanie argumentów zawartych w ich liście do Very Jourowej z 11 lipca 2018 i oczekują konkretnej odpowiedzi.

Opr. nim
9 stycznia 2019 r.