Wydruk pochodzi ze strony: https://www.janusz-zemke.pl/_poradnik/_news/18/0/5002/komunikat_abw_o_udzielani.html

Komunikat ABW o udzielaniu informacji niejawnych

17.05.2019  Komunikat ABW dotyczący wniosków o zwolnienie z tajemnicy w związku ze zmianą ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy.

 

(...) Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego informuje, iż w przypadku wszczęcia postępowania administracyjnego w trybie art. 8a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym przed Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, wszelkie niezbędne informacje - w tym także niejawne - zostaną przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego przekazane, na wniosek uprawnionego organu, tj. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Czytaj cały komunikat