Wydruk pochodzi ze strony: https://www.janusz-zemke.pl/_poradnik/_news/18/0/4949/list_otwarty_pawla_wojtun.html

List otwarty Pawła Wojtunika

4.04.2019  Poniżej list otwarty Pawła Wojtunika, b. szefa CBŚP, skierowany do Federacji Stowarzyszeń Słuyżb Mundurowych.