Wydruk pochodzi ze strony: https://www.janusz-zemke.pl/_poradnik/_news/18/0/4929/europoslowie_domagaja_sie.html

Europosłowie domagają się reakcji na swoje wystąpienia do komisarz V. Jourovej

19.03.2019 W dniu dzisiejszym troje europosłów z S&D – Bogusław Liberadzki, Krystyna Łybacka oraz Janusz Zemke – wystosowało pisma do przewodniczących KE J.C. Junckera i F. Timmermansa, informując o braku odpowiedzi na swoje wystąpienia do komisarz V. Jourovej.

 

Przypomnijmy, iż chodziło o korespondencję z 11 lipca 2018 roku oraz 9 stycznia 2019 roku w sprawie ustawy represyjnej przyjętej i wdrażanej w Polsce wobec funkcjonariuszy mundurowych z grudnia 2016 roku.

W piśmie do F. Timmermansa czytamy m.in.: "Zwracamy się do Pana Przewodniczącego bezpośrednio, jako do osoby prowadzącej w imieniu Komisji Europejskiej stałe rozmowy z władzami Polski w sprawie przestrzegania praworządności. Nadto, jest Pan kandydatem socjaldemokracji europejskiej, w tym naszym - na przewodniczącego Komisji Europejskiej w nowej kadencji. Jesteśmy przekonani, że podnoszona przez nas sprawa ma ważki wymiar prawny i ludzki, co wymaga zdecydowanych działań Komisji Europejskiej.".

List do przewodniczącego KE J.C. Junckera

List do wiceprzewodniczącego KE F. Timmermansa

nim, 19 marca 2019 r.