Wydruk pochodzi ze strony: https://www.janusz-zemke.pl/_kursy/_news/16/1/1359/torun__iii_edycja____lear.html

Toruń. III edycja „Learning English is Fun”

W Toruniu ruszyła kolejna, III edycja bezpłatnego kursu języka angielskiego „Learning English is Fun” dla dzieci z rodzin objętych pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Organizowane od dwóch lat zajęcia, których inicjatorem jest poseł Jansz Zemke, mają na celu poprawę szans edukacyjnych dzieci z uboższych rodzin.Młodzież szlifuje swoje umiejętności pod okiem młodego, ale biegłego w zawiłościach języka Szekspira, Adama Taflińskiego – absolwenta anglistyki na toruńskim UMK.

Tekst i foto: tk

Toruń, 30 listopada 2011 r.