Wydruk pochodzi ze strony: https://www.janusz-zemke.pl/_kursy/_news/16/1/1292/chelmno__ii_edycja_kursu_.html

Chełmno: II edycja kursu j. angielskiego dla dzieci

W Chełmnie zainaugurowano II edycję kursu języka angielskiego w dwóch 10-osobowych grupach dla najmłodszych.

 

Na bezpłatne zajęcia dzieci będą uczęszczały raz w tygodniu począwszy od listopada 2011 r. do czerwca 2012 r.

Lektorki Kamila Przybyszewska i Monika Rosińska będą realizowały program edukacyjny „Learning English is Fun”, który umożliwia naukę w przystępny, zabawowy i odpowiedni do wieku uczniów sposób.

Pieczę nad całością organizacji kursu sprawuje Józef Welter, przewodniczący Rady Powiatowej SLD w Chełmnie. Podkreślić warto, że zajęcia przygotowane w Punkcie Informacyjnym posła do Parlamentu Europejskiego Janusza Zemke przy ul. Halera11w Chełmnie, spełniają wszystkie kryteria stawiane kursom komercyjnym, a mali uczestnicy otrzymali bezpłatne podręczniki i przybory szkolne.

26 października br. przybyłych na inauguracyjne zajęcia dzieci wraz z rodzicami powitał w imieniu posła Janusz Zemke jego asystent Zbigniew Welenc.

Inicjatywa zorganizowania nauki spotkała się z ogromnym zainteresowaniem zarówno dzieci jak i rodziców z rodzin objętych opieką ośrodków pomocy społecznej.

Zbyszek Welenc
foto: Krystian Kisiel

Chełmno, 26 października 2011 r.