Wydruk pochodzi ze strony: https://www.janusz-zemke.pl/_kurs2/_news/19/7/1819/mogilno__radziejow__dwie_.html

Mogilno, Radziejów. Dwie nowe pracownie komputerowe otwarte!

Poseł J. Zemke, przebywając w sobotę, 22 września br. w województwie kujawsko-pomorskim, odwiedził punkty informacyjne w Mogilnie i Radziejowie, które wyposażył w kompletny sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu.

Do programu adresowanego do mieszkańców z pokolenia 50+ dołączą teraz ci z powiatów mogileńskiego i radziejowskiego.

„Komputer oknem na świat” zyska nie tylko nowych uczestników, ale młodzi ludzie, studenci zamieszkujący te powiaty będą mieli szanse odbywać praktyki studenckie w punktach informacyjnych J. Zemke, a także na zasadzie wolontariatu prowadzić zajęcia na kursach dla seniorów.

Taka jest specyfika tych kursów, że młodzi, którzy z komputerem obcują od dziecka, dzielą się swą wiedzą ze starszymi. Właśnie dzięki sfinansowaniu sprzetu przez europosła oraz formule wolontariatu i zaangażowaniu młodych – kursy te mogą być dla seniorów bezpłatne. Wyposażenie w 5 stanowisk komputerowych pozwala na prowadzenie niemal indywidualnych zajęć, dostosowanych do percepcji uczestników.

W otwarciu pracowni komputerowej w Mogilnie uczestniczył Jacek Jabłoński przewodniczący SLD w powiecie mogileńskim. Sporo emocji towarzyszyło uczestnikom pierwszego kursu w nowo otwartej pracowni oraz pierwszej prowadzącej zajęcia Anicie Barczak.

W Radziejowie, w uroczystości uczestniczył Krystian Łuczak wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa i szef kujawsko-pomorskiego SLD, Mirosław Nowakowski przewodniczący SLD w powiecie radziejowskim oraz Marian Zieliński starosta radziejowski.
Obecne też były uczennice Liceum Ogólnokształcącego mieszkające w Radziejowie i Osięcinach, które zdeklarowały chęć prowadzenia zajęć na kursach komputerowych. Pierwszy kurs poprowadzi Jarosław Kaczorowski.

W radziejowskim Punkcie Informacyjnym posła J. Zemke już od ubiegłego roku realizowany jest inny program posła, skierowany do dzieci z uboższych rodzin „Learning English is Fun”. Europoseł podziękował za zaangażowanie w działalność Punktu Mirkowi Nowakowskiemu.

Uczestniczącym w otwarciach pracowni w obu miejscowościach J. Zemke zaprezentował pierwsze egzemplarze opracowania, zawierającego syntezę dokonań posła oraz jego asystentów i stażystów oraz wolontariuszy w minionych trzech latach kadencji Parlamentu Europejskiego pt. „Lewicowość to wyrównywanie szans”.

Posłowi towarzyszyli Ireneusz Nitkiewicz – dyrektor Biura Poselskiego, Zbigniew Welenc – asystent zajmujący się organizacją kursów w regionie oraz Katarzyna Siergiej stażystka w bydgoskim biurze poselskim.


(NI, Mogilno, Radziejów, 23 września 2012 r.)