Wydruk pochodzi ze strony: https://www.janusz-zemke.pl/_konkursy/_news/12/0/184/konkurs_internetowy___pyt.html

Konkurs internetowy - PYTANIA

Na poniższej widokówce z Brukseli w każdy kolejny poniedziałek lutego br. pojawiać się będzie następne z  czterech pytań konkursowych.
 


Zebrawszy odpowiedzi na wszystkie pytania - należy wysłać je pod e-mailowy adres: konkurs.zemke@onet.eu, po ukazaniu się ostatniego pytania, czyli najwcześniej 22 lutego, jednak nie później niż 26 lutego br.