Wydruk pochodzi ze strony: https://www.janusz-zemke.pl/_fotograficzny/_news/17/0/611/konkurs_fotograficzny_roz.html

Konkurs fotograficzny rozstrzygnięty

Ogłoszony przez biuro posła Janusza Zemke, na czas wakacji, konkurs fotograficzny pod hasłem "Wakacje w Kujawsko-Pomorskiem" został rozstrzygnięty. Ze względu na dużą liczbę przesłanych prac, członkowie jury po indywidualnym zapoznaniu się z nimi, obradowało wspólnie 25 października 2010 r. przyjmując ostateczny werdykt.


Jury pracowało w składzie: Jerzy RIEGEL – artysta fotografik, Ireneusz NITKIEWICZ – dyrektor biura posła J. Zemke, Beata KRAJEWSKA – wicedyrektor biura posła J. Zemke oraz Tomasz PUŁAWSKI – asystent posła J. Zemke.

W konkursie udział wzięło 113 osób, które nadesłały 339 prac fotograficznych.

Przypomnijmy, iż konkurs adresowany był do mieszkańców Kujawsko-Pomorskiego, spędzających wakacje w tym regionie. Celem konkursu było utrwalenie na fotografii miejsc i obiektów atrakcyjnych turystycznie i pomoc w ich wypromowaniu.

Konkurs oceniany był w dwóch kategoriach wiekowych – dla młodzieży do lat 18 i dla dorosłych.

W kategorii młodzieży do lat 18:

W kategorii osób dorosłych:

Wszystkich laureatów prosimy o kontakt z dyrektorem biura Ireneuszem Nitkiewiczem – e-mail: i.nitkiewicz@gmail.com w celu uzgodnienia szczegółów.

Przed nami teraz II etap konkursu, czyli 10 wyselekcjonowanych przez jurorów zdjęć (poza wcześniej już nagrodzonymi) weźmie udział w swoistej ocenie dokonanej przez internautów odwiedzających stronę posła Janusza Zemke, którzy oddadzą głos na jedno ze zdjęć zamieszczonych w oddzielnej zakładce strony. Zdjęcie, które uzyska najwięcej głosów zdobędzie „Nagrodę Internautów”.

Głosowanie rozpocznie się 30 października 2010 r. o godz. 8.00
i zakończy się 14 listopada 2010 r. o godz. 20.00.

Niebawem ogłosimy zasady tego głosowania.

Serdecznie gratulujemy laureatom i zapraszamy do głosowania w II etapie konkursu.

(nim, Bydgoszcz, 26 października 2010 r.)