Wydruk pochodzi ze strony: http://www.janusz-zemke.pl/szkolne_kluby/_news/10/0/406/dzien_europejski_w_strzel.html

Dzień Europejski w Strzelnie

25 maja br. w Strzelnie odbyła się uroczystość poświęcona rocznicy sześciolecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej, pod nazwą „Dzień Europejski”. Jej organizatorami byli: Urząd Miasta oraz Klub Europejski działający przy Gimnazjum im. Jana Dałkowskiego w Strzelnie.


Impreza rozpoczęła się o godzinie 10.00 od „Parady Schumana”, w ramach której młodzież, władze miejskie i zaproszeni goście przemaszerowali ulicami miasta niosąc flagi państw członkowskich Wspólnoty i transparenty z hasłami promującymi ideę integracji europejskiej.

Następnie, w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji odbyła się „Debata Europejska”, w czasie której młodzież dyskutowała na temat oceny dorobku Polski po sześciu latach członkostwa w Europejskiej Wspólnocie, pożytków, szans i zagrożeń płynących dla nas z procesu integracji, jak również perspektyw na przyszłość.

Omawiano także wątki związane ze wspólną polityką rolną, wykorzystaniem funduszy unijnych oraz ofertą instytucji UE skierowaną do młodzieży.

Podczas debaty, asystent posła w Toruniu Tomasz Kruszyński, zaprezentował koncepcję staży europejskich dla studentów z regionalnych uczelni, organizowanych przez biuro eurodeputowanego Janusza Zemke, a także omówił problematykę absorpcji środków europejskich w kraju i regionie.

(tk, Toruń, 27 maja 2010 r.)