Wydruk pochodzi ze strony: http://www.janusz-zemke.pl/inicjatywy_regionalne/_news/8/0/3069/studentki_z_bydgoszczy_na.html

Studentki z Bydgoszczy na stażu w Brukseli

Od poniedziałku, 23 lutego 2015 r.,
w brukselskim biurze posła do Parlamentu Europejskiego Janusza Zemke, staż studencki rozpoczęły dwie kolejne osoby
z województwa kujawsko-pomorskiego.
 

Są to dwie utalentowane studentki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Monika Jasińska uczy się na dwóch kierunkach studiów – administracji oraz doradztwie personalnym i zawodowym, natomiast

Kinga Gwit łączy naukę na kierunku administracji z pracą zawodową.
Obie interesują się prawem europejskim, językami obcymi i sztuką.

MT
Bruksela, 24 lutego 2015 r.