Wydruk pochodzi ze strony: http://www.janusz-zemke.pl/aktualnosci/_news/1/4/4267/wielkie_swieto_ludzi_budo.html

Wielkie święto ludzi budownictwa w Bydgoszczy

18.09.2017  W Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy odbyła się Gala z okazji 125-lecia Ruchu Zawodowego Budowlanych w Polsce i „Dnia Budowlanych”. Podczas uroczystości wręczono sztandar Związkowi Zawodowemu „Budowalni” Okręgu Kujawsko-Pomorskiego.

Posła Janusza Zemke reprezentowali jego asystenci Zbigniew Welenc i Tomasz Mokos.

Przewodniczący Rady Pomorsko-Kujawskiej Izby Budownictwa Andrzej Wosik w przemówieniu inaugurującym uroczystości odniósł się do tradycji obchodów Dnia Budowlanych i roli osób związanych z tą branżą w gospodarce narodowej, życiu społeczności i obywateli.Jak podkreślił – świadectwa pracy kolejnych pokoleń budowniczych, są dowodem materialnym siły państw i miast. Z okazji obchodzonego święta przekazał życzenia pracownikom i ich rodzinom, życząc także, aby działalność Związku stanowiła jedną z form aktywności społecznej, wspierającej przestrzeganie prawa.Na ręce przewodniczącego, Zbigniew Welenc przekazał specjalny list od europosła Janusza Zemke. Eurodeputowany życzył m.in. sukcesów zawodowych i dużych zleceń realizowanych z powodzeniem. Członkom Kujawsko-Pomorskiego Związku Zawodowego „Budowlani”, Janusz Zemke złożył gratulacje z okazji wręczenia sztandaru i wyraził nadzieję, że będzie on powodem do dumy dla wszystkich członków Związku, jeszcze bardziej zaakcentuje rangę oraz znaczenie organizacji w regionie.W Bydgoszczy gościł wiceminister Infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski, a spotkanie z budowlańcami było dobrą okazją do wręczenia odznaczeń państwowych, resortowych oraz okolicznościowych medali 125-lecia, którymi uhonorowani zostali zasłużeni dla branży budowlanej.Na zakończenie wystąpił Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska.

Tekst i fot. Tomasz Mokos

Bydgoszcz, 19 września 2017 r.