Wydruk pochodzi ze strony: http://www.janusz-zemke.pl/aktualnosci/_news/1/221/368/swiateczny_weekend_w_toru.html

Świąteczny weekend w Toruniu

Mieszkańcy Torunia w pierwszy weekend maja roku 2010 mieli do wyboru wiele możliwości uroczystego i oficjalnego uczczenia świąt państwowych skomasowanych w czasie majowego otwarcia.


W Międzynarodowe Święto Pracy, jak co roku, odbył się pochód pierwszomajowy działaczy i sympatyków toruńskiej lewicy. W manifestacji wzięło udział kilkaset osób. W tym roku nowością było znaczące wydłużenie trasy pochodu - przemaszerował on od punktu zbornego na Rynku Nowomiejskim, przez główny deptak toruńskiej starówki - ulicę Szeroką, do pomnika-obelisku zamordowanego w 1936 roku przez policję działacza robotniczego Juliana Nowickiego.

W tym miejscu odegrano hymn państwowy i minutą ciszy zebrani uczcili pamięć ofiar katastrofy pod Smoleńskiem. Następnie pod obeliskiem złożono wiązanki kwiatów (uczyniono to również przy usytuowanym na trasie pochodu pomniku Mikołaja Kopernika), a liderzy wygłosili okolicznościowe przemówienia.

Drugiego i trzeciego maja władze miejskie oraz wojewódzkie zorganizowały w grodzie Kopernika oficjalne obchody „Dnia Flagi” oraz Konstytucji 3 Maja.


Uroczystości „Dnia Flagi” rozpoczęły się na Rynku Staromiejskim od symbolicznego opasania biało-czerwoną flagą budynku Ratusza Staromiejskiego. Po oficjalnych przemówieniach, torunianie mogli podziwiać między innymi koncert orkiestry wojskowej, pokaz musztry paradnej, po czym kto chciał, wziął udział w pikniku rodzinnym uatrakcyjnionym degustacją wojskowej grochówki. W międzyczasie prezydent Torunia Michał Zaleski wraz z wicemarszałkiem województwa Michałem Korolko rozdawali chętnym za darmo narodowe biało-czerwone flagi.


Obchody 3-majowe otworzyła uroczystość złożenia kwiatów pod wmurowaną w elewację kościoła Świętego Ducha tablicą, upamiętniającą obywatelski protest mieszkańców Torunia z 1982 roku. Po oficjalnych wystąpieniach władz miasta i województwa odbyła się defilada i koncert orkiestry wojskowej, następnie, zgodnie z coroczną toruńską tradycją, uroczystość uświetniła parada motocyklistów.

W toruńskich uroczystościach majowych, kwiaty w imieniu posła do Parlamentu Europejskiego Janusza Zemke złożył jego asystent z Biura Poselskiego w Toruniu.

Tekst i zdjęcia - T. K.
Zdjęcia z pochodu pierwszomajowego – Adrian Szadowiak

Toruń, 4 maja 2010 r.