Wydruk pochodzi ze strony: http://www.janusz-zemke.pl/aktualnosci/_news/1/221/361/spotkanie_w_stalym_przeds.html

Spotkanie w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE w Brukseli

28 kwietnia br. poseł Janusz ZEMKE wziął udział w spotkaniu zorganizowanym w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej w Brukseli.
 

Uczestniczyli w nim również m.in. członek Komisji Europejskiej ds. budżetu i programowania finansowego Janusz LEWANDOWSKI, minister rozwoju regionalnego w rządzie RP ELŻBIETA BIEŃKOWSKA oraz stały przedstawiciel RP przy Unii Europejskiej ambasador Jan TOMBIŃSKI.


Od lewej: komisarz Janusz Lewandowski, ambasador Jan Tombiński i poseł Janusz Zemke

Podczas spotkania poruszane były m.in. kwestie związane z planowaniem budżetu Unii Europejskiej oraz przygotowaniami polskiego przewodnictwa w Radzie UE w 2011 r.

Stażystki w biurze posła Zemke w Brukseli - Dominika Adamska i Magdalena Cerkaska z minister Elżbietą Bieńkowską

(MT, Bruksela, 29 kwietnia 2010 r.)