Wydruk pochodzi ze strony: http://www.janusz-zemke.pl/aktualnosci/_news/1/221/353/nowy_nabor_kandydatow_na_.html

Nowy nabór kandydatów na staże w biurach Janusza Zemke

Poseł Janusz Zemke ogłasza drugi nabór kandydatów na staże europejskie w zagranicznych i krajowych biurach poselskich. Potrwa on do 16 maja br.
 


Do tego terminu chętni do odbycia stażu powinni przesłać na adres e-mail: t.pulawski@onet.eu swoje CV oraz list motywacyjny. Każdy, kto prześle swoją aplikację otrzyma za pośrednictwem e-maila potwierdzenie przyjęcia dokumentów oraz informację o dalszym procesie wyboru kandydatów.

Program staży europejskich organizowanych przez posła Janusza Zemke realizowany jest od października 2009 roku. Do tej pory w stażach uczestniczyło 14 osób z regionu kujawsko-pomorskiego, w tym siedmioro z nich miało okazję odbywać staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli.

Zasady rekrutacji i preferencje wobec kandydatów nie zmieniły się w stosunku do pierwszego naboru i są zawarte w Regulaminie staży.

Oferta staży w biurach europosła Janusza Zemke jest skierowana do studentów z uczelni województwa kujawsko-pomorskiego.
Kandydatów na stażystów poszukujemy wśród studentów określonych kierunków – politologii, stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa wewnętrznego, prawa, europeistyki, logistyki, transportu oraz turystyki i rekreacji.

Kandydaci aplikujący o przyjęcie na staż powinni osiągać dobre wyniki w nauce, a także wykazywać się aktywnością społeczną i obywatelską, wykraczającą poza obowiązki akademickie.

Warunkiem przyjęcia na staż będzie także dobra znajomość języka angielskiego.

Wszystkich zainteresowanych zapraszam do zadawania pytań oraz przesyłania swoich aplikacji na adres e-mail: t.pulawski@onet.eu

• Warunki ubiegania się o staż w biurach krajowych TUTAJ
• Warunki ubiegania się o staż w biurach zagranicznych TUTAJ
• Regulamin staży w biurach krajowych dostępny jest TUTAJ,
a w biurach zagranicznych - TUTAJ


Tomasz Puławski
asystent posła ds. staży

Bydgoszcz, 26 kwietnia 2010 r.