Wydruk pochodzi ze strony: http://www.janusz-zemke.pl/aktualnosci/_news/1/217/502/glos_j__zemke_w_strasburs.html

Głos J. Zemke w strasburskiej debacie PE

Podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu (5-8 lipca br.) – poseł Janusz Zemke zabierał głos w debatach i skierował zapytanie do Komisji Europejskiej.
 

Debata: Poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej - zagrożenia, odpowiedzialność i odnośne przepisy, 7 lipca 2010 r.:

– Pani Przewodnicząca! Otrzymaliśmy dzisiaj na tej sali bardzo ciekawe informacje od pana komisarza Oettingera i od pani komisarz Damanaki. Te informacje potwierdziły, że Komisja podjęła szybko szereg działań po katastrofie w zatoce. Prawda jest jednak taka, że wyniki rozmów i ustaleń są nadal bardzo wstępne. Pamiętajmy, że dyskutujemy o bezpieczeństwie i o odpowiedzialności przy wydobywaniu ropy naftowej. Jakiekolwiek błędy w tym zakresie powodują gigantyczne straty w przyrodzie, a także straty materialne.

Moim zdaniem, powinno to skłaniać silnie Unię Europejską do wprowadzenia czasowego moratorium na nowe odwierty. Dopóki nie będziemy mieli pewności, że wydobycie będzie bezpieczne, powinniśmy zachowywać się ze szczególną ostrożnością.

***Debata: Szczególne zadania Europejskiego Banku Centralnego związane z działalnością Europejskiej Rady ds. Ryzyka Bankowego, 6 lipca 2010 r.:


– Pani Przewodnicząca! Chciałem bardzo podziękować za udzielenie mi głosu. Otóż chcę podkreślić z całej mocy, że to, o czym my dzisiaj rozmawiamy, dotyczy nie tylko gospodarki w poszczególnych państwach, ale dotyczy 500 mln osób.

To bardzo dobrze, że Unia nie jest bierna w zapewnieniu bezpieczeństwa finansowego. Warto w tym kontekście zauważyć wzrost aktywności samego Parlamentu, Komisji Europejskiej oraz Europejskiego Banku Centralnego. Zgadzam się w pełni z tym, że należy wspierać państwa w sytuacjach kryzysowych, ale wspierać nie znaczy wyręczać. Pamiętajmy o tym, by łączyć odpowiedzialność Unii z odpowiedzialnością wszystkich państw. Lepszy nadzór na poziomie europejskim to bardzo dobry pomysł, ale trzeba także stawiać większe wymogi w zakresie nadzoru w poszczególnych państwach.

***

Zapytanie do Komisji Europejskiej, 6 lipca 2010 r.:

– Otóż ja mam następujące pytanie do Pana: z tego, co Pan tutaj mówił, Panie Komisarzu, mamy dobry projekt, tylko że ten projekt nie może wejść w życie. Blokuje ten projekt jakaś grupa państw i, jeżeli można, to ja się chciałem Pana spytać – bo rozumiem, że Pan nie może nam tych państw podać – ile państw jest przeciwnych i jakich argumentów używają te państwa. Bo rozumiem, że one też jakieś racje mają. Muszą się na nie powoływać.

***

Debata: Zrównoważona przyszłość transportu,  5 lipca 2010 r.:

– Myśmy tutaj mieli dzisiaj okazję bardzo ciekawej debaty o przyszłości transportu. Ta debata toczy się w tym samym czasie, kiedy – także w Parlamencie – jest tu dyskusja o budżecie na lata 2014–2020. Moje pytanie jest takie: czy nie powinniśmy w budżecie na następne sześć lat przewidzieć więcej środków na transport, a w szczególności czy te następne lata nie powinny być latami szczególnego wysiłku, jeśli chodzi o transport kolejowy? Wszyscy bowiem tutaj uważamy, że to jest transport, który by odciążył drogi. Jest to transport bardzo przyjazny środowisku, ale tu nie wystarczy tylko mówić, trzeba na te cele przewidzieć w następnej sześciolatce znacznie większe środki.

(źródło: www.europarl.europa.eu, 14 lipca 2010 r.)