Janusz Zemke
Pobierz Adobe Flash Player by odtworzyć animację.
Pobierz Adobe Flash Player by odtworzyć animację.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

W dniach 23–26 maja 2019 r. obywatele Unii Europejskiej wybiorą następny Parlament Europejski. To czas, by pokazać, że Twój głos też się liczy. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z informacjami...

Czytaj całość »

GALERIE FOTO

Obraz 4867

Uważam, że...

Ocenę kandydatów wystawią wyborcy

– Senator Jan Rulewski zaprostestował przeciwko umieszczeniu na listach Koalicji Europejskiej kandydatur z lewicy i PRL, w tym mojej.

Uważam, że pan Rulewski ma duże zasługi i jest to historyczna postać, nigdy tego nie negowałem. Nasze korzenie są zupełnie inne, Jan Rulewski działał aktywnie w „Solidarności”, a ja byłem członkiem PZPR do roku 1990 r. i nigdy się tego nie wypierałem.

Demokracja ma to do siebie, że nas weryfikują wybory. 9 razy poddawałem się ocenie wyborców i 9 razy – siedmiokrotnie do Sejmu i dwukrotnie do europarlamentu – wyborcy oceniali mnie pozytywnie i powierzali mi mandat.

26 maja 2019 roku poddam się kolejnej ocenie wyborców w moim okręgu, którym jest województwo kujawsko-pomorskie.

Janusz Zemke

Strasburg,
18 kwietnia 2019 r.

***

Czytaj całość »

GALERIA STAŻYSTÓW POSŁA J. ZEMKE

Obraz 637

Polska Prezydencja w Radzie UE

1 stycznia 2012 r. po raz siódmy w historii prezydencję w Radzie Unii Europejskiej przejęła DANIA. Tym samym zakończyło się, sprawowane od 1 lipca 2011 roku polskie przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej.

Czytaj całość »

Pobierz Adobe Flash Player by odtworzyć animację.

W UNII EUROPEJSKIEJ

* W UE na jednego emeryta pracuje teraz czterech Europejczyków. W 2020 r. będzie ich pięciu, a w 2060 r. tylko dwoje.

* Średni wiek przejścia na emeryturę w 2010 r. to 61,4 lata.

* Przewidywana dziś długość życia mężczyzn to 76 lat, kobiet - 82. W 2060 r. będzie to już 84 lata dla mężczyzn i 89 lat dla kobiet.

* Odsetek liczby osób pracujących w porównaniu do liczby osób powyżej 75 roku życia wzrośnie z 25,4 proc. dziś do 53,5 proc. w 2060 r.

* W 2060 r. wydatki publiczne związane ze starzejącym się społeczeństwem będą wynosić już 4,75 proc. PKB, a wydatki związane z emeryturami 2,4 proc. PKB.

Czytaj całość »

Internauci piszą...

Skutki represyjnej ustawy

– Zachęcam do przeczytania artykułu w "Gazecie Wyborczej" "Anatomia represji, bezprawia i niesprawiedliwości – do czego prowadzi polityka nienawiści" Tomasza Piechowicza z 25 stycznia 2019 r.

Autor opisuje mechanizm działania rządzącej władzy, która pozbawiła świadczeń emerytalnych tysiące ludzi. Czytamy m.in.:
(...) To smutne i tragiczne, jak łatwo było, manipulując opinią publiczną, np.: epatując wysokością generalskich emerytur, stosując bezczelne insynuacje o oprawcach oraz ich nienależnych przywilejach (przy zupełnej bierności większości polityków i wolnych mediów), pozbawić kilkadziesiąt tysięcy funkcjonariuszy Policji i innych służb III RP konstytucyjnych praw, w tym również możliwości ich dochodzenia przed wolnym, niezawisłym sądem w sporze z coraz bardziej autorytarną władzą.

W moim przypadku Instytut Pamięci Narodowej twierdzi, że tylko realizuje zapisy tej represyjnej ustawy, bez analizy zakresu czynności wykonywanych przez poszczególnych funkcjonariuszy, jednoznacznie deklarując, że władczą decyzję w tej sprawie podejmuje Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA, który ze swej strony stoi na stanowisku, że jest związany informacją IPN i w ogóle jej nie weryfikuje. Oba organy odsyłają po merytoryczne rozstrzygnięcie „co do istoty sprawy” do sądu, a ten przez ponad rok uchyla się od odpowiedzialności oraz oceny materiału dowodowego nawet w tak absurdalnej sprawie jak moja, zasłaniając się koniecznością zajęcia stanowiska przez ”fasadowy” Trybunał Konstytucyjny, który też nie zamierza tego robić. I „koło się zamyka”. (...)"

Czytaj cały artykuł TUTAJ

(Dane adresowe do wiadomości posła J. Zemke, 26 stycznia 2019 r.)

***

Czytaj całość »

Kurs obsługi komputera

Obraz 2398

Licznik odwiedzin

13526686
Obecnie stronę przegląda
96 użytkownik(-ów)
  • RSS RSS: Aktualności
  • RSS RSS: Komunikaty
  • Zapraszamy seniorów z Kujaw i Pomorza na bezpłatne kursy komputerowe "Komputer oknem na świat". Zgłoszenia przyjmują biura poselskie w Bydgoszczy (tel. 737 48 75 71), Inowrocławiu (tel. 737 48 75 71), Grudziądzu (tel. 736 83 29 30), Toruniu (737 48 75 71), Włocławku (736 83 29 28 ) oraz Piotrkowie Kujawskim (tel. 604 43 83 72).

Sonda

Jak PE powinien wpływać na przyszłość Europy?

Komentarz na gorąco...

Nie dla "Pakietu Mobilności"

Podczas sesji Parlamentu Europejskiego w Brukseli (4 kwietnia) głosowano nad tzw. Pakietem Mobilności, który zawiera liczne kontrowersyjne rozwiązania w dziedzinie transportu, mogące zaszkodzić polskim przewoźnikom międzynarodowym.

Dostrzegając to, zgłosiłem wyjaśnienie do sposobu swojego głosowania "przeciw" w tej sprawie.

Muszę podkreslić, że po raz kolejny, konsekwentnie głosowałem przeciwko tzw. Pakietowi Mobilności. Nie zgadzam się z założeniami i prawnymi rozwiązaniami pakietu przyjętymi przez PE!

Transport międzynarodowy jest jednym z głównych czynników łączących Unię Europejską. Przyjęte zaś rozwiązania ograniczą konkurencję w tym sektorze i mogą doprowadzić do upadku wielu mniejszych firm, w szczególności w państwach Europy Środkowo-Wschodniej.

Zgadzam się z tym, że warunki pracy kierowców powinny ulegać poprawie. Nie można jednak przyjmować rozwiązań, które mają się nijak do rzeczywistości.

Dla przykładu - zostanie wprowadzony zakaz wypoczywania przez kierowców w kabinach ciężarówek. Pytam się, jak można egzekwować to prawo, gdy np. na trasie z Warszawy do Madrytu jest obecnie ponad 600 parkingów, a tylko 53 oferują noclegi? Takich restrykcji w Pakiecie Mobilności jest niestety więcej. Dlatego sprzeciwiam się przyjętemu pakietowi.

Janusz Zemke

Bruksela,
4 kwietnia 2019 r.

***

Czytaj całość »

GALERIA LAUREATÓW KONKURSÓW

Obraz 1251

FUNDACJA im. JERZEGO SZMAJDZIŃSKIEGO

Obraz 1321

Strona Komisji Europejskiej po polsku

* Funkcjonuje specjalna strona internetowa Komisji Europejskiej w języku polskim. Zapraszamy do korzystania z jej treści TUTAJ

Staże i wizyty naukowe
w Parlamencie Europejskim

Pragnąc wnieść swój wkład w rozwój edukacji europejskiej i szkolenie zawodowe oraz umożliwić obywatelom poznanie zasad funkcjonowania instytucji, Parlament Europejski oferuje różne rodzaje staży i „wizyt naukowych” w Sekretariacie Generalnym PE oraz w innych instytucjach europejskich.

Czytaj całość »

Kalendarz

21 Kwietnia 2019
Niedziela
Imieniny obchodzą: Bartosz, Feliks i Konrad
Do końca roku zostało
254 dni.

Ostatnia aktualizacja

0
Wersja PDF Powiadom znajomego Drukuj

VAT od unijnych dotacji proekologicznych - odpowiedź KE na pytanie Janusza Zemke

22.01.2019  Publikujemy odpowiedź komisarza ds. gospodarki i finansów, podatków i ceł Komisji Europejskiej na pytanie posła Janusza Zemke dot. naliczania podatku VAT od dotacji unijnych na inwestycje proekologiczne.

Odpowiedź datowana na 21 stycznia 2019 r. sygnowana jest przez komisarza Pierre’a Moscoviciego:

1. Zgodnie z art. 73 dyrektywy w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (VAT) subwencje „związane bezpośrednio z ceną” dostawy lub świadczenia wchodzą w zakres podstawy opodatkowania, od której nakłada się podatek VAT.

Jedynie subwencje, które stanowią całkowicie lub częściowo świadczenie uzyskiwane w zamian za dostawy towarów lub świadczenia usług oraz są przyznawane osobie trzeciej przez sprzedawcę lub świadczącego usługi, mogą być uznane za bezpośrednio związane z ceną.
To, czy otrzymane dotacje UE są rzeczywiście związane bezpośrednio z ceną, należy ocenić w świetle okoliczności faktycznych każdego przypadku.

Inne subwencje nie wchodzą w zakres VAT i w związku z tym nie mogą być opodatkowane przez państwa członkowskie.

2. Jeżeli w odniesieniu do dostawy lub świadczenia podlegającym opodatkowaniu subwencja musi zostać włączona do podstawy opodatkowania, państwa członkowskie nie mogą stosować stawki podatku VAT niższej niż stawka stosowana zwykle do danej dostawy lub danego świadczenia.
Nie mogą też zwolnić subwencji z podatku VAT.
Fakt, że subwencja jest udzielana sprzedawcy lub usługodawcy, powinien pozwolić mu na żądanie ceny niższej od ceny, jakiej musiałby zażądać w przypadku braku takiej subwencji. Nie może to jednak wpływać na sam VAT w odniesieniu do danej dostawy lub danego świadczenia.

3. VAT, w przypadku gdy nie podlega on odzyskaniu zgodnie z mającymi zastosowanie krajowymi przepisami dotyczącymi VAT i jest płatny przez beneficjenta innego niż osoba niebędąca podatnikiem w rozumieniu dyrektywy Rady 2006/112/WE, może zostać uznany za koszt kwalifikowalny przez beneficjenta dotacji UE, chyba że akt podstawowy programu wydatków UE stanowi inaczej.

W praktyce dotacja UE może następnie pokryć taki niepodlegający odzyskaniu VAT.
Odpowiednie zasady kwalifikowalności dotyczące VAT są ogłaszane w poszczególnych zaproszeniach do składania wniosków.

***

Poniżej tekst zapytania posła Janusza Zemke do Komisji Europejskiej:

"Zwracają się do mnie wyborcy wskazujący na niejednolity sposób stosowania w Polsce przepisów podatkowych w zakresie objęcia podatkiem VAT dotacji unijnych dla samorządów, pozyskiwanych na projekty proekologiczne (np. montaż na posesjach mieszkańców odnawialnych źródeł energii).

W ocenie Ministerstwa Finansów RP, przepisy unijne, w tym art. 73 dyrektywy Rady 2006/112/WE – nakazują państwom członkowskim traktowanie dotacji z UE jako podstawy opodatkowania VAT, a ponadto uniemożliwiają, by względem dotacji proekologicznych z UE państwa członkowskie mogły inaczej ukształtować stawkę VAT lub wprowadzić całkowite zwolnienie z tego podatku.

Interpretacje organów podatkowych są jednak niejednolite, co potwierdza m.in. orzecznictwo sądów administracyjnych uchylające niekiedy takie interpretacje.
W konsekwencji wielu mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego jest pokrzywdzonych, gdyż są zobowiązani do pokrycia wyższej stawki podatku VAT, tj. od całości ceny, a nie tylko od wkładu własnego w inwestycję proekologiczną.

W związku z tym:

1) Czy przepisy unijne nakazują państwom członkowskim uwzględnianie dotacji unijnych do podstawy podatku VAT?

2) Czy państwa członkowskie nie mają możliwości ustalenia niższej stawki lub zwolnienia takich dotacji z podatku VAT?

3) Czy dotacja ze środków UE może być powiększona o należny podatek VAT, aby mieszkańcy nie ponosili zobowiązań podatkowych wykraczających poza wkład własny w inwestycję proekologiczną?
 

Janusz Zemke

***