Wydruk pochodzi ze strony: http://www.janusz-zemke.pl/aktualnosci/_news/1/0/4795/bydgoszcz_____uciekaj_prz.html

Bydgoszcz. „Uciekaj przed uzależnieniem”

30.10.2018 W Bydgoskiej Szkole Wyższej odbyło się forum naukowe związane z kolejną edycją akcji pn. „Bydgoszcz zdrowa, wolna od nałogów”.
 

Organizatorami forum byli Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy, Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Bydgoszczy i Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych.

Celem akcji, prowadzonej już od kilku lat, jest zwiększenie wiedzy młodzieży na temat skutków wynikających z nałogów i uzależnień, takich jak nikotyna, alkohol, tzw. dopalacze oraz internet i gry komputerowe.Temat tegorocznej edycji zawarto w haśle: „Uciekaj przed uzależnieniem”.

Europoseł Janusz Zemke i bydgoski radny Ireneusz Nitkiewicz wspierają organizatorów forum od początku. W tym roku również przekazali upominki dla uczestników.

Bydgoszcz, 25 października 2018 r.