Wydruk pochodzi ze strony: http://www.janusz-zemke.pl/aktualnosci/_news/1/0/4608/sadki__gminny_konkurs_his.html

Sadki. Gminny Konkurs Historyczny „100-lecie odzyskania niepodległości”

16.05.2018 W Zespole Szkół Stowarzyszenia „Żakus” w Anielinach odbył się Konkurs Historyczny „100-lecie odzyskania niepodległości”. Patronat nad konkursem objęli: poseł do Parlamentu Europejskiego Janusz Zemke i wójt gminy Sadki Dariusz Gryniewicz.
 

Konkurs adresowany był do uczniów z klas V-VII SP i II-III gimnazjum i miał na celu zainteresowanie ich najnowszą historią Polski, ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy dot. lat 1918-2018 oraz rozwijanie zainteresowań historią regionu.

Konkurs odbył się w dwóch grupach wiekowych: uczniowie klas V-VI SP oraz klas 7 SP i II-III gimnazjum. Uczestnicy rywalizowali odpowiadając na pytania w częściach pisemnej i ustnej.
Konkurs prowadziły nauczycielki Bożena Podemska (dyrektor ZSS „Żakus”) i Aneta Skieresz, a w jury zasiedli: Piotr Hemmerling – przewodniczący, Ewa Polkowska i Natalia Gorzynska-Łuczyk.Do konkursu przystąpiło 28 uczniów.

Nagrodą główną w grupie „uczniowie kl. VII SP i II-III gimnazjum” było zaproszenie na wyjazd do Brukseli, zwiedzenie siedziby Parlamentu Europejskiego oraz zabytków miasta, którą ufundował patron konkursu poseł Janusz Zemke. Zdobyła tę nagrodę Julia Iwanek z ZSP w Samostrzelu. Fundatorem pozostałych nagród dla najlepszych uczestników był Gminny Ośrodek Kultury w Sadkach.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

Kategoria – uczniowie kl. V-VI SP

1. Magdalena Neulitz, SP w Sadkach
2. Michał Nitka, SP w Sadkach
3. Emilian Piotr, ZSS „Żakus” w Anielinach

Kategoria – uczniowie kl. VII SP i II-III gimnazjum

1. Julia Iwanek, ZSP Samostrzel
2. Emilian Skieresz, ZSS „Żakus” w Anielinach
3. Weronika Skórzewska, ZSP Samostrzel

W tej kategorii rozegrano dogrywkę o miejsce 1 i 2 oraz 3.

Młodzieży sekundowali zaproszeni goście: Ireneusz Nitkiewicz – dyrektor biura poselskiego Janusza Zemke posła do Parlamentu Europejskiego, Dariusz Gryniewicz – wójt gminy Sadki, Iwona Biniak – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Marietta Błaszkiewicz – prezes Stowarzyszenia „Żakus” w Anielinach, Lidia Serwińska – dyrektor Szkoły Podstawowej w Sadkach oraz nauczyciele – Roman Andrzejewski z SP w Sadkach i Bernadetta Sobierajska z ZSP Samostrzel.

Fot. udostępnione, więcej zdjęć TUTAJ

Sadki, 16 maja 2018 r.