Wydruk pochodzi ze strony: http://www.janusz-zemke.pl/aktualnosci/_news/1/0/4588/komisja_europejska_przyje.html

Komisja Europejska przyjęła projekt budżetu na lata 2021-2027

2.05.2018 Komisja Europejska przyjęła  propozycję wieloletniego budżetu UE na lata 2021-2027. Całkowita suma zobowiązań ma wynieść w tym okresie 1,279 biliona euro, natomiast płatności 1,246 biliona euro.

Podziału na koperty narodowe na razie nie ma.

Komisja zaproponowała też cięcia w polityce spójności o około 7 proc., a we Wspólnej Polityce Rolnej - o około 5 proc.

Czytaj dalej...