Wydruk pochodzi ze strony: http://www.janusz-zemke.pl/aktualnosci/_news/1/0/4532/bydgoszcz__wojewodzki_kon.html

Bydgoszcz. Wojewódzki Konkurs Statystyczny podsumowany

21.03.2018 Wojewódzki Konkurs Statystyczny Ciekawość – pierwszy stopień do statystyki został zakończony i 9 marca podsumowany. Trwał od 11 grudnia 2017 r. Jego organizatorem na terenie województwa kujawsko-pomorskiego był Urząd Statystyczny w Bydgoszczy.

Konkurs był adresowany do uczniów klas VI-VII szkół podstawowych oraz klas II-III szkół gimnazjalnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Określono cztery główne cele przedsięwzięcia:
• rozwijanie umiejętności analizy i interpretacji danych liczbowych oraz formułowania własnych wniosków na podstawie przeprowadzonej dedukcji,
• utrwalenie wiedzy o procesach społeczno-gospodarczych zachodzących
w regionie,
• popularyzowanie zasobów informacyjnych statystyki publicznej,
• uczczenie jubileuszu 100-lecia Głównego Urzędu Statystycznego.

W ich realizacji pomagali współorganizatorzy: Polskie Towarzystwo Statystyczne z Oddziałami, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Katedra Socjologii Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.

Konkursowi patronowali: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik, Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr hab. Andrzej Tretyn, Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy prof. dr hab. Jacek Woźny, Poseł do Parlamentu Europejskiego Janusz Zemke.

Konkurs realizowany był w dwóch etapach:
– I etap polegał na samodzielnym przygotowaniu referatu z wykorzystaniem danych statystycznych statystyki publicznej dotyczących województwa kujawsko-pomorskiego, pt: Mój Region – wczoraj i dziś;
– II etap (finałowy) polegał na samodzielnym przygotowaniu i przedstawieniu prezentacji referatu przesłanego w ramach I etapu konkursu.
W finale wzięło udział 6 najlepszych uczniów.Laureatami Konkursu zostali:

Wśród pozostałych finalistów znaleźli się:

Wraz z gratulacjami – nagrody w imieniu posła Janusza Zemke wręczył asystent Zbigniew Welenc.

Fot. udostępnione przez US w Bydgoszczy


Dodano: 21 marca 2018 r.