Wydruk pochodzi ze strony: http://www.janusz-zemke.pl/aktualnosci/_news/1/0/4442/bukowiec__dzieci_szlifuja.html

Bukowiec. Dzieci szlifują angielski

31.01.2018 Mija prawie rok odkąd nauczycielka języka angielskiego szkoły w Bukowcu (powiat świecki) zainicjowała prowadzenie kursu „Learning English is Fun” dla dzieci z gminy z pierwszych klas podstawówki, wyrównując ich szanse edukacyjne.

Agnieszka Gwizdała, bo o niej mowa, na zasadzie wolontariatu podjęła się prowadzenia kursu wg programu posła Janusza Zemke.Salę do nauki po normalnych lekcjach w szkole udostępniła Biblioteka w Bukowcu, a grupę uczestników stanowią dzieci z klas I–IV.


  

Zdjęcia, które prezentujemy ilustrują rozwijanie umiejętności kursantów, którzy poznają reguły wyrażenia przeczeń czasownika "be", np. I'm not funny. Dzieci bardzo szybko nauczyły się wyrażenia przeczenia, co więcej podczas ćwiczeń potrafiły wypowiedzieć się zarówno zdaniem twierdzącym, jak i przeczeniem.

Dzieciom życzymy radości z postępów w nauce, a pani Agnieszce satysfakcji z roli ich przewodnika w poznawaniu j. angielskiego.

A tak to się zaczęło: http://www.janusz-zemke.pl/aktualnosci/_news/1/0/3964.html

nim
Fot. Agnieszka Gwizdała
Bukowiec, 31 stycznia 2018 r.