Wydruk pochodzi ze strony: http://www.janusz-zemke.pl/aktualnosci/_news/1/0/4251/j__zemke_____glos_w_stras.html

J. Zemke – głos w Strasburgu

12.09.2017  Podczas posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego w Strasburgu w dniach 11-14 września, poseł Janusz Zemke wypowiedział się w następujących debatach.

Wywóz broni: wdrażanie wspólnego stanowiska

– Państwa Unii Europejskiej są dużym dostawcą broni na świecie, a wartość wywozu z UE stanowi 26 procent ogólnego eksportu broni. Oznacza to, że UE jest po Stanach Zjednoczonych (33 procent) drugim, co do wielkości eksporterem broni, przed Rosją (23 procent).

W ostatnich kilku latach podwoił się w praktyce wywóz broni na Bliski Wschód. Problem polega jednak na tym, że część tej broni trafia do niestabilnych państw i bywa używana nie tylko w konfliktach zbrojnych, ale także do stosowania represji wewnętrznych. Zdarzają się także przypadki, że broń pochodząca z państw UE trafia do grup terrorystycznych, np. w Syrii i Iraku. Wszystko to oznacza, że Unia powinna radykalnie zwiększyć kontrolę eksportu broni. Zezwolenia wydawane na eksport muszą także zawierać oceny ryzyka, że broń trafi do innego odbiorcy, niż podany w zamówieniu.

Uchylenie przestarzałych rozporządzeń w zakresie sektora żeglugi śródlądowej i sektora transportu drogowego towarów

– Głosowałem za przyjęciem rozporządzenia mającego na celu uchylenie przestarzałych rozporządzeń w zakresie sektora żeglugi śródlądowej i sektora transportu drogowego towarów. Jest to rzadki przypadek, kiedy Unia nie tyle stanowi nowe prawo, co rezygnuje z obowiązujących regulacji. W dotychczasowych rozporządzeniach zakładano redukcję zbędnych zdolności przewozowych w sektorze żeglugi śródlądowej, co prowadziło do złomowania wielu jednostek pływających. Obecnie nie tylko nie ma takich potrzeb, ale wręcz przeciwnie, żegluga śródlądowa powinna być rozwijana, gdyż jest jednym z instrumentów poprawiających różnorodność transportu i chroniących środowisko naturalne. Głosując za likwidacją dotychczasowych rozwiązań wyrażam równocześnie dezaprobatę, że te decyzje podejmujemy tak późno.

MT, Strasburg, 12 września 2017 r.

***