Wydruk pochodzi ze strony: http://www.janusz-zemke.pl/aktualnosci/_news/1/0/4090/w_turzynie_powstalo_muzeu.html

W Turzynie powstało Muzeum Przyrody i Łowiectwa

26.05.2017 W Gospodarstwie Rolnym Ludmiły i Andrzeja Morawskich, dzięki ogromnemu ich wysiłkowi, determinacji, ale przede wszystkim pasji, powstał piękny obiekt – Muzeum Przyrody i Łowiectwa. To jedyne w województwie kujawsko-pomorskim takie muzeum.

Jego oficjalne otwarcie miało miejsce w czwartek, 25 maja 2017 r. W uroczystości wzięli udział m.in. poseł do Parlamentu Europejskiego Janusz Zemke, starosta nakielski Tomasz Miłowski, burmistrz Kcyni Marek Szaruga, prezes Okręgowej Rady Łowieckiej PZŁ w Bydgoszczy Bogusław Chłąd, przedstawiciele szkół, kół łowieckich i inni zaproszeni goście. Uroczystość poprowadziła Aleksandra Szulc.

Oficjalne otwarcie było okazją do przypomnienia historii powstania obiektu, o której opowiedział Andrzej Morawski. Nie miało by to miejsca, gdyby nie wsparcie najbliższych – żony Ludmiły, córek – Zofii i Agnieszki, a także ludzi dobrej woli, którzy wsparli to dzieło.

Wszystko rozpoczęło się w 2009 r. i przez kolejne lata gospodarze obiektu sukcesywnie wcielali w życie swój pomysł. Za dzieło utworzenia Muzeum,  Andrzej Morawski został uhonorowany medalem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.Uroczystość była także doskonałą okazją do wręczenia gospodarzom obiektu licznych listów gratulacyjnych, upominków, a przede wszystkim życzeń będących wyrazem uznania za trud włożony w utworzenie tego obiektu. Dzieci z Zespołu Szkół w Mycielewie przygotowały występ o przyrodzie. Uczestnicy mieli okazję zwiedzić muzeum, a także podziwiać pokaz konny w ujeżdżeniu w wykonaniu Jagienki Łukomskiej.

Muzeum Przyrody i Łowiectwa w Turzynie umożliwi zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, popularyzację tradycji i propagowanie etyki łowieckiej oraz walorów turystycznych. Stanowić ono będzie centrum edukacji ekologicznej i przyrodniczej, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przyrody skierowanej do całego społeczeństwa, w tym myśliwych, leśników, nauczycieli, młodzieży szkolnej i akademickiej. Muzeum Przyrody i Łowiectwa w Turzynie to muzeum na miarę dzisiejszych czasów. Na miarę XXI wieku. Muzeum zlokalizowane zostało w odrestaurowanym spichlerzu, który dodatkowo został przystosowany do spełniania celów budynku użyteczności publicznej.

Sam budynek już otrzymał wyróżnienia. Podwójne GRAND PRIX muzeum otrzymało w konkursie "Wnętrze Roku Pomorza i Kujaw 2016". Jedno wyróżnienie trafiło do Stowarzyszenia Edukacji Ekologicznej i Łowieckiej Dąb za utworzenie muzeum, a drugie do wykonawcy tej inwestycji – Zakładu Usług Remontowo-Budowlanych Wiesław Balcerzak – za wykonanie odbudowy spichrza i przystosowanie dla potrzeb muzeum.Tylko i wyłącznie ogromna determinacja, a przede wszystkim pasja właścicieli obiektów, doprowadziła do tego, że powstało to muzeum. W zdecydowanej większości ze środków prywatnych oraz dzięki darczyńcom i środkom finansowym pochodzącym z licytacji podczas myśliwskich balów.

12 listopada 2016 r. do powstającego wówczas muzeum przekazano kolejny dar. Myśliwi z Koła Łowieckiego Dąb w Kcyni przekazali figurę św. Huberta, której autorem jest jeden z myśliwych, Lech Kasprzykowski.

By muzeum mogło spełniać swoją rolę powołano Stowarzyszenie Edukacji Ekologicznej i Łowieckiej Dąb, które już wkrótce uzyska status organizacji pożytku publicznego (Nr KRS: 0000464042). Zachęcamy Państwa do odwiedzenia Muzeum. Działa też strona internetowa Muzeum www.muzeumturzyn.pl.

Fot. i tekst: Anna Duda-Nowicka, Kcynia

Kcynia, 26 maja 2017 r.