Wydruk pochodzi ze strony: http://www.janusz-zemke.pl/_poradnik/_news/18/5/4623/wniosek_fssm_rp_do_tk_o_u.html

Wniosek FSSM RP do TK o udzielenie informacji publicznej

23.05.2018  Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych skierowała pytanie o udzielenie informacji publicznej, kiedy Trybunał Konstytucyjny rozpatrzy zgodność ustawy repreesyjnej z grudnia 2016 z Konstytucją.

Zarząd Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych pyta prezes Trybunału Konstytucyjnego:

1. Czy został już wyznaczony pięcioosobowy skład orzekający do rozpoznania pytań prawnych skierowanych, w trybie art. 193 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, do Trybunału
Konstytucyjnego przez Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie zgodności niektórych przepisów ustawy z 18 lutego 7994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biuro Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin z Konstytucją RP? Jeżeli tak, to prosimy o podanie jego imiennego składu.

2. Czy został już wyznaczony termin rozpoznania ww. sprawy? Jeżeli tak, to prosimy o jego podanie. Jeżeli termin taki nie został jeszcze wyznaczony to prosimy o informację kiedy zostanie wyznaczony? A także, jaki jest realny termin rozprawy?


Wniosek FSSM RP do TK o udzielenie informacji publicznej

Dodano: 23 maja 2018 r.