Wydruk pochodzi ze strony: http://www.janusz-zemke.pl/_poradnik/_news/18/47/762/_pytanie_sa_o_interpretac.html

Pytanie SA o interpretację 40 proc. po 15 latach służby

Sąd Apelacyjny w Warszawie, rozpatrując pierwsze wnioski zaskarżające wyroki z pierwszej instancji, skierował zapytanie prawne do Sądu Najwyższego w kwestii interpretacji ustawy emerytalnej w części ustanawiającej 40 % emerytury po 15 latach służby.

Zapis ten – zdaniem Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – nie dotyczy byłych pracowników organów bezpieczeństwa PRL. Kolejne sprawy przed sądami są zawieszane do czasu wypowiedzenia się w tej sprawie Sądu Najwyższego.
Sytuacja ta oddala w czasie możliwość dochodzenia swych praw przez emerytów w Polsce i przed organami międzynarodowymi.
 

***

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego skierowane do Sądu Najwyższego – Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych. ( Sygn. akt II UZP 2/11):


"Czy zawarte w art.15 b ust. 2 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (...) oraz ich rodzin ( tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr.8, poz.67 ze zm.), odesłanie do odpowiedniego stosowania art.15 tej ustawy przy ustaleniu wysokości emerytury policyjnej, oznacza dla osób, pełniących służbę w organach bezpieczeństwa państwa, zachowanie w ogóle prawa do emerytury policyjnej w wysokości 40% podstawy wymiaru za 15-letni okres pozostawania w służbie?"

Jest to pozytywny sygnał świadczący, że Dyrektor ZER MSWiA nie może dowolnie stosować przepisów ustawy zmieniającej.

Jak informuje Kancelaria Adwokacka (pełnomocnik prawny SEiRP) – obecnie Sąd Okręgowy w Warszawie zawiesza wszystkie postępowania w sprawie obniżenia emerytur byłym funkcjonariuszom organów bezpieczeństwa państwa, z uwagi na pytanie prawne zadane Sądowi Najwyższemu.

Podczas jednej z ostatnich rozpraw, sędzia prowadząca sprawę, przekazała informację, że uchwała w tej sprawie prawdopodobnie zapadnie w Sądzie Najwyższym w marcu lub kwietniu br. Uchwała ma dotyczyć reguły "40%".

Źródło: www.sn.pl/aktual/index
26-28 stycznia 2011 r.

***

Jak informuje Kancelaria Adwokacka Damiana Sucholewskiego, Sąd Najwyższy wyznaczył rozprawę w sprawie pytania prawnego zadanego przez Sąd Apelacyjny w Warszawie.
Dla przypomnienia pytanie dotyczy reguły "40%".
Rozprawa odbędzie się 3 marca 2011 roku o godzinie 9.00 w sali F.
Sprawozdawcą jest sędzia SN Zbigniew Myszka. Sprawa ma sygnaturę II UZP 2/11.

4 lutego 2011 r.