Wydruk pochodzi ze strony: http://www.janusz-zemke.pl/_poradnik/_news/18/46/861/pismo_do_iba_wyslane_10_m.html

Pismo do IBA wysłane 10 marca br.

* Jak poinformował adw. Damian Sucholewski, 10 marca br. zostało wysłane pismo do Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników (IBA).

Pod pismem podpisało się 2181 osób. Informacja o przesłaniu pisma, które zamieszczone zostało również na tej stronie internetowej, przesłana została do Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz posła Ryszarda Kalisza, przewodniczącego Sejmowej Komisji Srawiedliwości i Praw Człowieka.

(10 marca 2011 r.)