Wydruk pochodzi ze strony: http://www.janusz-zemke.pl/_poradnik/_news/18/46/794/wystapienie_hfpc_do_premi.html

Wystąpienie HFPC do Premiera i Marszałka Sejmu RP

Helsińska Fundacja Praw Człowieka (HFPC) wystąpiła do Premiera RP oraz Marszałka Sejmu RP wskazując na rezolucję 1787 (2011) Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w sprawie wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC) z dnia 26 stycznia 2011 r.

Na mocy rezolucji Polska została zakwalifikowana do grupy dziewięciu państw-stron Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, które nie wywiązują się należycie z obowiązku prawidłowego i niezwłocznego wdrażania wyroków ETPC do porządku krajowego.

Przeczytaj cały tekst wystąpienia HFPC

Ponadto warto wiedzieć, że 1 lutego br. w ETPC w Strasburgu
zarejestrowana została 1.228 sprawa przeciwko Polsce, a następnych 15.000 wpłynie tam po zakończeniu procedury emerytów służb mundurowych przed sądami polskimi.

hg, Bydgoszcz, 12 lutego 2011 r.