Wydruk pochodzi ze strony: http://www.janusz-zemke.pl/_poradnik/_news/18/45/944/uzasadnienie_sn_do_uchwal.html

Uzasadnienie SN do uchwały z 3 marca 2011 r. dot. 40% po 15 latach

Szanowni Państwo,
Sąd Najwyższy publikował wreszcie treść uzasadnienia do uchwały z dnia 3 marca 2011 r, w sprawie pytania prawnego jakie skierował Sąd Apelacyjny. Przedmiotem pytania prawnego była kwestia 40 % po 15 latach służby.

Opublikowane uzasadnienie liczy 22 strony - od strony 10 zostały zawarte argumenty SN. Zdaniem SN pełniliśmy służbę „w ściśle określonych strukturach aparatu przemocy politycznej państwa o naturze komunistyczno-totalitarnej, stosowaliśmy lub uczestniczyliśmy w systemie stosowania represji, opresji lub innych środków przemocy politycznej wobec osób lub organizacji działających na rzecz niepodległości, sprzeniewierzyliśmy się wartościom niepodległościowym” - itd. do końca uzasadnienia. W załączniku .pdf treść uzasadnienia.

Pytam: jak to się ma do treści dwóch opinii Sądu Najwyższego – z dnia 29 października 2008 r. o poselskim projekcie ustawy zmniejszającej nam emerytury oraz z dnia 21 stycznia 2009 r. o poselskim projekcie ustawy o zmianie Konstytucji RP. Obie opinie podpisał ówczesny Pierwszy Prezes SN prof. L. Gardocki. Przypominam, obie opinie zawierały argumenty prawne i uznawały za niedopuszczalne manipulowanie przy wysokości świadczeń emerytalnych.

Zdzislaw Czarnecki (ZG SEiRP)

17 kwietnia 2011 r.

***

1. Uchwała Sądu Najwyższego z 3 marca 2011 r. z uzasadnieniem

2. Uwagi Sądu Najwyższego do projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym (...) z 29 października 2008 r.