Wydruk pochodzi ze strony: http://www.janusz-zemke.pl/_poradnik/_news/18/45/931/_mapa_drogowa__seirp__now.html

"MAPA DROGOWA" SEiRP. NOWE WZORY PISM PROCESOWYCH

Komisja Prawna Zarządu Głównego SEiRP VI Kadencji zebrała i uporządkowała już istniejące materiały, a także opracowała nowe wzory pism procesowych, które jej zdaniem będą niezbędne w procesie dochodzenia praw nabytych przez osoby dotknięte egzekwowaniem przez Zakład Emerytalno-Rentowy przepisów ustawy „zmniejszającej”.

Jesteśmy świadomi oczekiwań pod naszym adresem ze strony osób najbardziej pokrzywdzonych. W miarę naszych możliwości będziemy dążyć do ich spełnienia. Jesteśmy otwarci na podpowiedzi, wskazówki, krytykę a także wszelką pomoc w tym temacie.

Wiceprezes Zarządu Głównego SEiRP

Przewodniczący Komisji Prawnej

Jerzy Krawczyk

***

Na stronie www.seirp.pl znajdują się w załącznikach  wzoru pism, do których warto zajrzec, by wybrać odpowiednie dla sytuacji zainteresowanego.

Ścieżka do tych załączników: www.seirp.pl/menu/zmniejszone świadczenia emerytalne/"MAPA DROGOWA", NOWE WZORY PISM PROCESOWYCH/więcej...

***

Wg najnowszych informacji - rozpatrując sprawę jednego zainteresowanego emeryta,  Sąd Okręgowy w Warszawie zaliczył mu po 2,6% za pobyt w Szkole Oficerskiej w Legionowie.

W związku z tym informujemy osoby - te, których sprawa dotyczy, by do momentu swojej rozprawy w Sądzie Okręgowym w formie pisma procesowego wnosili o zaliczenie okresu pobytu w Szkole Oficerskiej w Legionowie po 2,6%, wskazując argumentację w tej sprawie, jaka jest na stronie internetowej stowarzyszenia: www.seirp.pl - "Mapa drogowa", załącznik 3 - pismo procesowe ... (Ścieżka do pliku - jak wyżej).
Jest to praktycznie gotowiec w tej sprawie.

(12 kwietnia 2011 r.)