Wydruk pochodzi ze strony: http://www.janusz-zemke.pl/_poradnik/_news/18/45/1034/odpowiedz_ministerstwa_sp.html

Odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości

Publikujemy tekst odpowiedzi Ministerstwa Sprawiedliwości na petycję SEiRP, prezentującą m.in. stanowisko dyrektora ZER, nie pozostające bez wpływu na przewlekłość rozpatrywanych spraw.

Uwaga: Dla lepszej czytelności poniższych dokumentów proszę wcisnąć ikone .pdf z prawej strony tytułu artykułu.