Wydruk pochodzi ze strony: http://www.janusz-zemke.pl/_poradnik/_news/18/44/1246/mniej_rent_dla_policjanto.html

Mniej rent dla policjantów

Od 1 stycznia 2012 r. żołnierze zawodowi oraz funkcjonariusze po raz pierwszy wstępujący do służby utracą część przywilejów rentowych. Funkcjonariusze nie będą już mieć prawa do renty inwalidzkiej III grupy. A to oznacza, że zniknie cała grupa osób, która obecnie, mając przyznaną rentę mundurową, może dodatkowo pracować praktycznie bez żadnych ograniczeń.

Czytaj dalej

(W "Gazecie Prawnej")