Wydruk pochodzi ze strony: http://www.janusz-zemke.pl/_poradnik/_news/18/43/1328/prawo_do_40__podstawy_wym.html

Prawo do 40% podstawy wymiaru emerytury po 15 latach służby

Publikujemy broszurę z dokumentami poświadczającymi prawo funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa do 40 proc. podstawy wymiaru emerytury po pierwszych 15 latach służby.

Broszura opracowana została przez zespoły prawne SEiRP oraz ZBFSOP w Warszawie i wydana z datą 15 lipca 2011 r. (wersja nr 3 poprawiona i uzupełniona):

(hg, 21 listopada 2011 r.)