Wydruk pochodzi ze strony: http://www.janusz-zemke.pl/_poradnik/_news/18/42/1571/uwaga_na_ustawowe_terminy.html

Uwaga na ustawowe terminy odwołań i apelacji!

W związku z nowymi zapytaniami – przypominamy informacje adwokata Damiana Sucholewskiego w sprawie koniecznego przestrzegania terminów odwołań i apelacji.


Sądy wydając wyrok, w przypadku jeżeli skarżącego nie ma na rozprawie, nie przesyłają wyroku do skarżącego. Oznacza to, że należy sprawdzić czy na rozprawie zapadł wyrok i wystąpić w terminie 7 dni od dnia wydania wyroku z wnioskiem o uzasadnienie wyroku. Nadanie listu poleconego na poczcie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku w biurze podawczym Sądu.

W przypadku niezłożenia w terminie 7 dni wniosku o uzasadnienie wyroku, w terminie 21 dni od dnia wydania wyroku - można złożyć apelację bez uzasadnienia wyroku. W takim przypadku sąd z urzędu sporządzi uzasadnienie i prześle je z apelacją do Sądu Apelacyjnego. W przypadku złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku, na złożenie apelacji skarżący ma 14 dni od momentu otrzymania uzasadnienia.

Przeoczenie 7-dniowego terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku, nie stanowi jeszcze większego problemu. Ale przeoczenie 21-dniowego terminu do złożenia apelacji w przypadku niezłożenia wniosku o uzasadnienie wyroku powoduje, że nie ma możliwości kontynuowania drogi prawnej.

9 marca 2012 r.