Wydruk pochodzi ze strony: http://www.janusz-zemke.pl/_poradnik/_news/18/42/1367/rozprawa_w_trybunale_kons.html

Rozprawa w Trybunale Konstytucyjnym

* 11 stycznia 2012 r. o godz. 9:00 w dużej sali rozpraw Trybunału Konstytucyjnego, na wniosek Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów – Trybunał Konstytucyjny podejmie sprawę zgodności art. 13a ust. 6 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin z art. 77 ust. 2 i art. 78 Konstytucji RP.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w pełnym składzie. Rozprawie będzie przewodniczyć prezes TK Andrzej Rzepliński, sędzią-sprawozdawcą będzie sędzia TK Andrzej Wróbel. 

3 grudnia 2011 r.

www.zbfsop.pl

***

Trybunał Konstytucyjny traci twarz.

Po rozpatrzeniu w trybie niejawnym (25 października 2011 r.) wniosku NSZZ Policjantów w sprawie zgodności art. 13a ust. 6 ustawy z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin z art. 77 ust. 2 i art. 78 Konstytucji RP, i oddaleniu go – Trybunał Konstytucyjny postanowił ponownie zająć się sprawą.

Co się takiego stało od tej pory, czy 11 sprawiedliwych uświadomiło sobie konsekwencje swoich wyroków dla opinii Polski na świecie, czy zdano sobie sprawę z łamania praw człowieka i tworzenia pozorów demokracji, czy wydawanie wyroków kapturowych nie przeszło dawno do przeszłości?

Nie, to po prostu obawa, że w kolejnym raporcie organizacji międzynarodowych sięgniemy dna w ocenie najwyższego organu wymiaru sprawiedliwości w naszym kraju.

Tylko że wyrok jest już znany. Po co robić kabaret z pozorami przeprowadzenia sprawiedliwego procesu z udziałem stron, świadków itd.

Co się stanie 11 stycznia w TK? Będzie duży smród.

(s, 4 grudnia 2011 r.)