Wydruk pochodzi ze strony: http://www.janusz-zemke.pl/_poradnik/_news/18/42/1314/wyrok_tk_dot__preambuly_z.html

Wyrok TK dot. preambuły zaskarżonej przez NSZZP

Publikujemy tekst wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zaskarżonej przez Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów preambuły ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym...

CZYTAJ TUTAJ

 

Bydgoszcz, 16 listopada 2011 r.