Wydruk pochodzi ze strony: http://www.janusz-zemke.pl/_poradnik/_news/18/41/1693/propozycje_so_w_warszawie.html

Propozycje SO w Warszawie

Kierownictwo XIII Wydziału Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Warszawie rozpoczęło wysyłanie zapytania do osób, które nadal oczekują w kolejce na rozpoznanie odwołań, czy wyrażają zgodę na rozpoznanie sprawy przez Wydział Ubezpieczeń Sądu Okręgowego właściwego dla ich miejsca zamieszkania.

Według opinii współpracujących kancelarii prawnych, ta nowa praktyka wynika z faktu przegrywania w Sądzie Apelacyjnym spraw zawierających zarzut przewlekłości postępowania i obaw o perspektywy przegranych w Strasburgu. Obniży to znacznie autorytet tego sądu i samych sędziów. Także świadomość, iż wiele lat upłynie zanim sąd okręgowy i sąd apelacyjny w Warszawie rozpatrzą wszystkie odwołania, a w licznych skargach kierowanych do Trybunału w Strasburgu ich autorzy podnoszą fakt, iż jeden sąd w Polsce został wyznaczony do rozpatrzenia wszystkich odwołań, co świadczy o dyskryminacji w obszarze dostępności drogi sądowej.

Sytuacja ta rodzi różne zagrożenia dla odwołujących się, ponieważ:

 

Każdy odwołujący się ma prawo nie zgodzić się na przeniesienie jego odwołania do innego sądu.
 

(Inormacja ze strony www.zbfsop.pl, 30 maja 2012 r.)