Wydruk pochodzi ze strony: http://www.janusz-zemke.pl/_poradnik/_news/18/41/1622/so_nakazal_przeliczenie_o.html

SO nakazał przeliczenie okresu służby wg 2,6%

Jak informuje adwokat Damian Sucholewski, 3 kwietnia 2012 roku odbyła się w Sądzie Okręgowym rozprawa dotycząca funkcjonariusza będącego zastępcą szefa RUSW ds. polityczno-wychowawczych.

Sąd podzielił argumentację, że jednostka ta nie może być zaliczana do organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu ustawy "lustracyjnej".

Po rozprawie zapadł wyrok nakazujący Dyrektorowi Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA przeliczenie okresu służby w ww. jednostce według wskaźnika 2,6% za każdy rok służby.

Sygnatura sprawy XIII U 90/11.

5 kwietnia 2012 r.