Wydruk pochodzi ze strony: http://www.janusz-zemke.pl/_poradnik/_news/18/40/2035/kwotowa_waloryzacja_rent_.html

Kwotowa waloryzacja rent i emerytur. PER RP pisze do Strasburga

To wtedy, w związku z K 6/09, wyraziliśmy opinię, że jeżeli Trybunał dla uzasadnienia konstytucyjności ustawy naciągnął rozumienie zasad sprawiedliwości społecznej czy równości wobec prawa, to w przyszłości to naciągnięte rozumienie będzie żyć własnym życiem. I efektem tego są przykre dla tysięcy emerytów skutki, bo właśnie Trybunał pozbawił ich prawa do waloryzacji emerytur w 2012 roku, a niebawem może ograniczyć jakiejś grupie np. prawo do ochrony zdrowia czy do nauki.

3 stycznia 2013 Partia Emerytów i Rencistów RP wystosowała do mediów w Polsce komunikat dotyczący decyzji Trybunału Konstytucyjnego w sprawie kwotowej waloryzacji rent i emerytur. Oto istota treści (całość na http://www.perrp.pl):

(...) po ośmiogodzinnej rozprawie, Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepisy wprowadzające metodę waloryzacji kwotowej są zgodne z konstytucją. Uzasadniając wyrok, Andrzej Rzepliński przypomniał, że "zabezpieczenie społeczne, w tym świadczenia emerytalno-rentowe, są gwarantowane przez konstytucję, a ich formę w całości określa ustawodawca" (podkreślenie od Redakcji). Oznacza to - podkreślił - że "ustawodawca ma znaczną swobodę w kształtowaniu mechanizmu waloryzacji i może wybrać sposób optymalny do bieżących potrzeb".

Sędzia podkreślił jednocześnie, że państwo, oprócz zapewnienia obywatelom zabezpieczenia społecznego, musi uwzględniać sytuację gospodarczą w kraju, szczególnie teraz, w czasie kryzysu. "Wynika to z konstytucyjnej zasady równowagi budżetowej państwa, od której zależy zdolność kraju do rozwiązywania odległych w czasie interesów różnych pokoleń" - wyjaśnił Rzepliński. Pięciu sędziów Trybunału zgłosiło jednak zdania odrębne. Byli to: Zbigniew Cieślak, Maria Gintowt-Jankowicz, Mirosław Granat, Marek Kotlinowski oraz Marek Zubik.

Sędzia Maria Gintowt-Jankowicz stwierdziła, że "waloryzacja kwotowa narusza zasadę równości wobec prawa i zaufania obywateli do państwa". Wskazywała, że 71 zł, czyli kwota, o którą zwaloryzowano tegoroczne emerytury i renty, nie jest tak naprawdę waloryzacją, lecz jedynie dodatkiem do tych świadczeń. Podobnego zdania był sędzia TK Zbigniew Cieślak.

Partia Emerytów i Rencistów Rzeczypospolitej Polskiej (PER RP) kategorycznie stwierdza, iż orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w przedmiotowej sprawie łamie zapisy Konstytucji, powoduje, iż miliony emerytów i rencistów straciło zaufanie do Polski jako państwa prawa. Orzeczenie to zaprzecza innemu orzeczeniu sprzed 10 lat w takiej samej sprawie.

Orzeczenie TK powoduje, iż wśród emerytów niepotrzebnie zaostrzają się podziały między tymi, którzy zyskali na podwyżce kwotowej, a tymi, którzy stracili. PER RP stwierdza, iż najniższe emerytury powinny być w sposób znaczący podnoszone, jednak nie można tego czynić łamiąc prawo i zabierając część świadczeń tym, którym się słusznie one należą.

PER RP kategorycznie protestuje przeciwko językowi uzasadnienia niniejszego orzeczenia. Powoływanie się na kryzys (od Redakcji: brak ustaw wprowadzających kryzys w Polsce) i w związku z tym zgodne z prawem zabieranie najbiedniejszym środków do życia, świadczy o pogardzie, braku szacunku i kompletnego niezrozumienia sytuacji, w jakiej znajdują się miliony emerytów i rencistów w Polsce. Takie uzasadnienie jest niedopuszczalne, gdyż równie dobrze można stwierdzić, iż w związku z kryzysem należy w sposób zdecydowany poobniżać wynagrodzenia tym sędziom TK, którzy podpisali się pod takim uzasadnieniem.

Nie do przyjęcia jest uzasadnienie TK, które stwierdza, że rząd może właściwie w dowolny sposób kształtować sposób i wysokość rewaloryzacji świadczeń emerytalnych i rentowych. Pojęcie kryzysu jest względne, może ten kryzys wynika głównie z jak najgorszego rządzenia Polakami, może Ci co mogą w dowolny sposób określać wysokość świadczeń sami są winni w dużej mierze zaistniałemu kryzysowi.

PER RP pragnie wyrazić swój szacunek i słowa uznania dla tych sędziów TK, którzy nie są dyspozycyjni wobec rządu sprawowanego przez PO i PSL i rozumiejąc, że prawo nie jest dla jednej partii, lecz ma służyć Państwu i Obywatelom, nie zgodzili się z pozostałymi dziewięcioma sędziami TK.

Partia Emerytów Rencistów RP prosi wszystkich zainteresowanych i niezgadzających się z orzeczeniem TK, by na naszej stronie internetowej www.perrp.pl w zakładce forum podawali swoje nazwisko, imię i adres z poparciem wystąpienia naszej partii z odpowiednim wnioskiem do Europejskiego Trybunału w Strasburgu.

Jednocześnie zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich prawników, którzy chcieliby pomóc nam w tej sprawie, jak i innych, o kontakt (kontakt na stronie PER RP). (...)

K 6/09
c.b.d.u. 

http://www.zbfsop.pl

4 lutego 2013 r.