Wydruk pochodzi ze strony: http://www.janusz-zemke.pl/_poradnik/_news/18/39/2338/tlumaczenie_decyzji_etpc.html

Tłumaczenie decyzji ETPC

Zgodnie z zapowiedzią, poseł Janusz Zemke przekazał Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych tekst tłumaczenia decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, w sprawie zmniejszonych świadczeń emerytalnych. Tekst ten jest udostępniony na stronie www.seirp.pl.

Zobacz TUTAJ a także TUTAJ

Pan Henryk Grobelny
Wiceprezes Zarządu Głównego

Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych


Szanowny Panie,
zgodnie z deklaracjami przekazuję Panu profesjonalne tłumaczenie decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, jakie zleciłem do biura tłumaczy przysięgłych na swój prywatny koszt.

W związku z tym, wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie tego tłumaczenia przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych oraz przez inne osoby, według uznania Stowarzyszenia.

Z pozdrowieniami

Janusz Zemke

Bruksela, 2 lipca 2013 roku

***